Populism Index 2017

11 July 2017

Auktoritär populism har övertagit liberalismens plats som den tredje ideologiska kraften i europeisk politik.

Väljarstödet för populistiska partier ligger kvar på rekordhöga nivåer men har inte ökat sedan 2015.

Högerpopulismen är dubbelt så stark som vänsterpopulismen, men medan högerpopulismen stagnerat har stödet för vänsterpopulismen fördubblats sedan 2010.

Ungern, Polen och Grekland är fortfarande de tre länder med starkast stöd för populistiska partier. Svagast är stödet i Montenegro, Malta och Island.

Antidemokratiska partier är fortsatt marginaliserade, men har fått ett svagt ökat stöd under året.

Nio europeiska regeringar rymmer idag auktoritära populistpartier. Det är lika många som för ett år sedan.

Download PDF Timbro Authoritarian Populism Index July 2017 Full publication

EPICENTER publications and contributions from our member think tanks are designed to promote the discussion of economic issues and the role of markets in solving economic and social problems. As with all EPICENTER publications, the views expressed here are those of the author and not EPICENTER or its member think tanks (which have no corporate view).

SEARCH

  • Reset

Browse our archives

Archives

View All Publications

POPULAR PUBLICATIONS


Subscribe to a freer Europe by signing up to our mailing list